VOUCHERY NA BADANIA DOTYCZĄCE TRENINGU SPORTOWEGO OD AWF WROCŁAW!

Dzięki uprzejmości Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Słoneczna Uczelnia mamy dla zawodników dodatkowe nagrody w postaci Voucherów na pomiary efektów treningowych, o wartości rynkowej 200 zł każdy.

W skład badania zdolności i predyspozycji kondycyjnych (czyli pomiar Kondycji Biologicznej sportowca) wchodzi pomiar:

1) składu ciała ( masa tk. tłuszczowej, mięśni, mineralizacja kości, metabolizm podstawowy, wiek metaboliczny itd.)

2) kondycji funkcjonalnej płuc – (pomiar maksymalnej wentylacji dowolnej (MVV), nasilonej pojemności życiowej płuc (FVC) itd.

3) gęstości mineralnej kości (2 pomiary z ręki i nogi) – u biegaczy widać wtedy różnicę wpływu treningu na kończyny dolne ( u ostatniej badanej widać było, że s kości rąk wychodzi prawie osteoporoza a kości nóg mają bardzo dużą gęstość czyli to że biega pomaga jej uniknąć łamliwości i trening ma na nią zbawienny wpływ).

4) FMS (Functional Movement Screen) – ocena sprawności funkcjonalnej (stabilność/mobilność)- ryzyka kontuzji, z omówieniem słabych punktów i zaleceniami co do kompensacji i korekcji (www.functionalmovement.com)

Część z voucherów będzie rozdysponowana jako nagrody w kategoriach wiekowych, a kilka sztuk zostanie przeznaczone do losowania.