UWAGA! WARNING! ACHTUNG!

Ważne komunikaty organizacyjne!

Chyba trochę w tym roku przesadziliśmy z zamówieniem na dobrą pogodę, więc musicie być przygotowani na upał, a nawet burze. ☀️🌩️ Kilka błyskawic może okazać się dobrą motywacją do szybkiego finiszu, ale nie zapominajcie o bezpieczeństwie i odpowiednim nawodnieniu.💧 Na trasie MPI znajduje się jeden punkt na ok. 6 km.

Organizator prosi wszystkich zawodników o zapisanie numeru do bliskiej osoby w razie sytuacji alarmowej lub wypadku z tyłu numeru. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, więc prosimy o potraktowanie tej prośby poważnie.

Zgodnie z zapisem w regulaminie: „W przypadku gdy w danej kategorii wiekowej, wystąpi mniej niż 3 zawodników, automatycznie w takim przypadku rywalizują oni w niższej kategorii wiekowej”. Dlatego uprzedzamy, że kategorie M70 i K70 na dystansie WPI oraz K60 na dystansie MPI mogą zostać włączone do innych kategorii. Mamy jednak nadzieję, że uda się je utworzyć po uzupełnieniu zapisów w biurze zawodów.

Przypominamy również o ważnych zapisach z regulaminu:

„Organizator wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej!”

„Do biegu nie mogą się zgłaszać osoby, u których od 2016 roku stwierdzono stosowanie jednej z metod lub jednego z środków dopingowych zakazanych w sporcie, lub obowiązuje ich kara dyscyplinarna z lat poprzednich. W przypadku, gdy osoba taka się zgłosi, zostanie skreślona z listy startowej, a wniesiona opłata startowa zostanie zwrócona.”

Do zobaczenia już wkrótce!