Opłaty 10 km

Każdy uczestnik 3. MAŁEJ PĘTLI IZERSKIEJ lub organizacje ich delegujące ponoszą koszty opłaty za udział w biegu oraz pakiet startowy, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń we własnym zakresie. Opłata jest uzależniona od niżej wskazanych terminów. Wpłaty można dokonywać od ogłoszenia dnia zapisów na stronie internetowej biegu.

O wysokości wpłaty decyduje data wpłaty.

Termin wpłaty wpisowego
do 31.03.2018 r.55,00 zł
do 30.04.2018 r.60,00 zł
do 31.05.2018 r.65,00 zł
do 31.06.2018 r.75,00 zł
do 15.07 2018 r.85,00 zł
W dniach 20-21.07.2018 r. w biurze zawodów100,00 zł

Opcjonalnie możliwy jest zakup jedynego w swoim rodzaju – okolicznościowego ręcznika w cenie 35 zł (cena obowiązuje w terminie do 30.04.2018 r) , w cenie 40 zł (cena obowiązuje w terminie od 01.05.2018 do 17.06.2018 r). Zgłoszenia i opłaty należy dokonać w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZEZ SYSTEM DATASPORT.