Ilość pakietów premium

Do dnia dzisiejszego ilosc zapłaconych pakietów premium (z plecakiem) wynosi 91 (słownie: dziwięćdziesiąt jeden). 🙂