Ilość pakietów PREMIUM 2016-03-11

Ilość opłaconych pakietów premium na dzień dzisiejszy wynosi 200 szt.

Dodatkowo zapisanych jest 82 osoby, które jeszcze nie opłaciły pakietu PREMIUM.

Pamiętajcie, że limit pakietów z plecakiem wynosi 600 szt !!!